Legea 289/2009

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 1 octombrie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba OUG nr. 166/2009 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995"

2. La articolul I, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. I
Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:".


3. La articolul I se introduc doua noi puncte, punctele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:
"2. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:

ULTIMELE NOUTĂŢI

  • 1
  • 2

Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi…

Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 16/05/1995 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Activitatea notarială asigură...

Mai mult...

Legea 289/2009

Legea 289/2009 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 1 octombrie 2009Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unicSe aproba OUG nr. 166/2009 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea...

Mai mult...

Despre Lorem Ipsum

Despre Lorem Ipsum Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when...

Mai mult...