Notar Timisoara

Biroul nostru oferă următoarele servicii notariale:


Redactarea şi autentificarea de:
- contracte de vânzare-cumpărare
- acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
- contracte de schimb imobiliar
- contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile
- contracte de rentă viageră
- contracte de întreţinere
- acte de partaj bunuri mobile sau imobile
- contracte de împrumut cu sau fără ipotecă
- contracte de garanţie imobiliară
- contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile
- contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
- antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare.
- tranzacţii, etc


În domeniul comercial:
- redactarea şi autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, contract, acte adiţionale)
- redactarea şi autentificarea cesiunilor de părţi sociale sau acţiuni la societăţi comerciale
- redactarea şi autentificarea contractelor specifice activităţii diverselor societăţi comerciale ( barter, distribuţie, furnizare, depozit, etc)
- certificarea proceselor verbale ale hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor societăţilor comerciale
- consultanţă de specialitate în materie notarială


În materie succesorală:
- dezbaterea succesiunii şi eliberarea certificatului de moştenitor (legatar) sau de calitate de moştenitor, după caz
- redactarea şi autentificarea partajelor succesorale voluntare
- redactarea şi autentificarea declaraţiilor de acceptare sau renunţare la succesiune şi înscrierea acestora la Registrul Naţional de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (R.N.O.S.)
- redactarea şi autentificarea testamentelor şi înscrierea acestora la Registrului Naţional de Evidenţă a Testamentelor Autentice (R.N.T.A.)
- obţinerea certificatelor necesare la dezbaterea sucesiunii, de la R.N.O.S., R.N.T.A., Camera Notarilor Publici Timiş


Redactarea şi autentificarea de declaraţii şi procuri:
- redactarea şi autentificarea de declaraţii şi procuri
- înscrierea declaraţiilor sau a altor acte juridice prin care se revocă procuri la Registrul Naţional de Evidenţă a Revocării Procurilor


Certificarea unor fapte constatate personal de notarul public:
- faptul că o persoană este în viaţă
- faptul că o persoană se află într-un anumit loc
- faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea
- faptul că, în urma unei cereri sau notificări, o persoană s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarial şi, după caz, declaraţia acestuia


Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, specimenelor de semnătură, sigiliilor şi traducerilor:
- legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile pentru care legea nu prevede forma autentică ad validitatem
- legalizarea specimenului de semnătură al persoanelor care se prezintă personal la sediul biroului notarial şi semnează în faţa notarului public
- legalizarea sigiliului, după verificarea de către notarul public
- legalizarea traducerilor făcute de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei


Altele:
Dare de dată certă înscrisurilor
Primire în depozit de înscrisuri şi documente
Acte de protest ale cambiilor, cecurilor sau altor titluri la ordin
Legalizări ale copiilor după înscrisuri originale
Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale

ULTIMELE NOUTĂŢI